AC Escola de Gaitas e Baile O Castro

GAITAS

5 do novembro

O vídeo proporciona un xeito eficaz para axudarlle a demostrar o punto. Cando faga clic en Vídeo en liña, pode pegar o código para inserir do vídeo que desexa agregar. Tamén pode escribir unha palabra crave para buscar en liña o vídeo que mellor se adapte ao seu documento.

Para outorgar ao seu documento un aspecto profesional, Word proporciona encabezados, pés de páxina, páxinas de portada e deseños de cadro de texto que se complementan entre si. Por exemplo, pode agregar unha portada coincidente, o encabezado e a barra lateral. Faga clic en Inserir e elixa os elementos que desexe das distintas galerías.