Asociacións

Asociación Cinematográfica Chantada Films

Dende CHANTADA FILMS intentamos sintetizar o espírito cinematográfico na arte de reprodución e de encantamento, de imaxe e son, de complicidade e de distanciamento, de personaxe e de espectador, así mostra a nosa Asociación o cinema RURAL UNDERGROUND.

Sentimos a necesidade dunha revisión estética tradicional do que supón a realidade cinematográfica neste mundo contemporáneo. Unha realidade artística, tan impensable, que a reacción das mentes máis esclarecidas vexan que unha nova dimensión é posible. Empresa nada fácil.

O estilo narrativo de CHANTADA FILMS chega ó nivel onírico de representación de imaxes de simboloxía iconoclasta, para que a capacidade de recepción do espectador produza unha mestura de estrañamento e pracer con efecto de vertixe.


Datos de contacto

 


Localización en Google Maps