Breve historia de Lugo

Muralla.Lugo.Galicia

12 do setembro

Tanto a galería Temas como a galería Estilos rápidos proporcionan comandos Restablecer para que sempre pode restablecer a aparencia orixinal do documento contida no seu persoal actual. Na ficha Inserir, as galerías inclúen elementos deseñados para coordinar coa aparencia xeral do documento. Pode utilizar estas galerías para inserir táboas, encabezados, pés de páxina, listas, portadas e outros bloques de creación do documento. Cando crea imaxes, organigramas ou diagramas, tamén se coordinan coa aparencia actual do seu documento.

Pode cambiar fácilmente o formato do texto seleccionado no documento elixindo unha aparencia para o texto seleccionado desde a galería de Estilos rápidos da ficha Inicio. Tamén pode dar formato ao texto directamente utilizando outros controis da ficha Inicio. A maioría dos controis ofrecen a posibilidade de utilizar a aparencia do tema actual ou un formato que especifique directamente. Para cambiar a aparencia xeral do seu documento, elixa novos elementos de Tema na ficha Deseño de páxina.