¿Qué é Lugo Cultura Dixital?

Lugo Cultura Dixital é un proxecto de comunicación e cultura dixital no que colaboran a Deputación Provincial de Lugo, a UNED e as asociacións culturais da rexión co obxetivo de crear un capital cultural territorial dixitalizado, dispoñible para os cidadáns a través dos medios de comunicación propios da UNED (Cadena Campus) e dos medios dixitais desenvolvidos para este proxecto.

Esta iniciativa de transmisión e comunicación de eventos culturais da provincia de Lugo baséase no uso das novas tecnoloxías e supón a creación dunha páxina web e a elaboración dunha revista dixital. Nestes espazos se levará a cabo a publicación e difusión do programa cultural das asociacións adscritas ao proxecto, a recompilación dos seus datos principais e a proyección de informacións de índole cultural que teñan un interese xeral para a poboación.