XXXIX Certame Xornalístico ‘Begonte e o Nadal’

certamen_periodistico

Participa no XXXIX Certamen xornalístico ‘Begonte e ou Nadal’, organizado polo Centro Cultural José Domínguez Guizán de Begonte, e gana co teu traballo sobre o Nadal en Begonte ou en Galicia 600 euros. Tes de prazo para participar ata o día 6 de xaneiro (2015).

Bases do certamen

1. Publicar, en calquera xornal, revisto ou internet, en lingua galega ou castelá, algún traballo our serie de traballos sobre calquera tema que faga referencia ó Nadal en Begonte ó Nadal en Galicia.

2. Premios: Seleccionaranse os dous mellores traballos, que serán dotados con 600 e 300 euros, primeiro e segundo posto, e unha estatuíña de Sargadelos.

3. Prazo de entrega dos traballos: Rematará ás 12 horas do 6 de xaneiro do 2015. A entrega debe facerse non Centro Cultural de Begonte, persoalmente ou por correo.

4. A presentación deberá facerse por triplicado exemplar do xornal ou revista na que se publicase ou traballo, xunto cunha nota na que se fagan constar vos datoss persoais do autor. Non caso de traballos en internet, texto impreso e indicación dá páxina onde está publicado.